W razie wyświetlenia komunikatu o błędzie podczas dodawania informacji do istniejącej karty lub dodawania nowej karty kredytowej spróbuj rozwiązać problem, wykonując następujące czynności:

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w komunikacie o błędzie.
  2. Ponownie wpisz numer karty kredytowej bez odstępów, przecinków i innych znaków innych niż cyfry.
  3. Sprawdź poprawność adresu rozliczeniowego, daty ważności i nazwiska podanego dla opcji płatności.
  4. Jeśli używasz nowej opcji płatności, upewnij się, że została ona aktywowana.
  5. Upewnij się, że masz wystarczającą ilość środków na koncie opcji płatności, aby móc zapłacić łączną kwotę zakupu i wszelkie związane z nim podatki.
  6. Upewnij się, że opcja płatności została autoryzowana na potrzeby rozliczeń online i rozliczeń automatycznych.
  7. Skontaktuj się z bankiem, aby dowiedzieć się, dlaczego autoryzacja kończy się niepowodzeniem.
  8. Spróbuj dodać inną opcję płatności lub przełączyć się na inną opcję płatności.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności jest potrzebna dodatkowa pomoc, Kontaktowanie się z działem obsługi klienta.