Hvis du får en feilmelding når du legger til informasjon om et eksisterende kredittkort eller legger til et nytt kredittkort, gjør du følgende for å løse problemet:

  1. Følg instruksjonene i feilmeldingen.
  2. Angi kredittkortnummeret på nytt uten mellomrom, komma eller andre tegn som ikke er tall.
  3. Kontroller at faktureringsadressen, utløpsdatoen og navnet på betalingsalternativet er riktig.
  4. Hvis du bruker et nytt betalingsalternativ, må du bekrefte at det har blitt aktivert.
  5. Kontroller at det står nok penger på kontoen for betalingsalternativet til å betale for beløpet som forfaller til betaling og eventuelle skatter på den kjøpte varen.
  6. Kontroller at betalingsalternativet er godkjent for betaling på nett og automatisk fakturering.
  7. Kontakt banken for å finne ut hvorfor autorisasjonen mislykkes.
  8. Prøv å legge til eller bytte til et annet betalingsalternativ.

Hvis du trenger ytterligere hjelp etter å ha prøvd forslagene ovenfor, Kontakte kundestøtte.